Referencie vodozádržné a protipovodňové opatrenia 

P.č.

Zákazník

Názov zákazky

Termín

dodania

1.

Obec Cabaj -Čápor

Cabaj-Čápor 543

95117 Cabaj - Čápor

1.Vodozádržné opatrenia vzastavanej časti obce Cabaj - Čápor -časť Čápor – vypracovanie PD pre stavebné povolenie

 

1.Vodozádržné opatrenia vzastavanej časti obce Cabaj - Čápor -časť Cabaj – vypracovanie PD pre stavebné povolenie

marec

2019

2.

DHI SLOVAKIA s.r.o.

Hattalova 12

83103 Bratislava

Projekt protipovodňových opatrení na Husom potoku-hydraulická a hydrotechnická štúdia aprojektová dokumentácia pre územné rozhodnutie

marec

2019

3.

Sankt Hubert a.s.

Starojánska č.118

03203 Liptovský Ján

PD-Stavebné úpravy hrádzok a biotechnické opatrenia na zmiernenie erózie v Palieskach

apríl

2019

4.

AGRO-SILVA s.r.o.

Okoličianska 741/65

03104 Liptovský Mikuláš

PD- Biotechnické opatrenia na toku Belinec -Kraľova Lehota

apríl

2019

5.

Obec Brusno-Chrenovec

Chrenovec 1

972 32 Chrenovec -

Brusno

Dodávka služieb pre vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt:

Vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Chrenovec - Brusno

jún

2019

6.

Obec Bzovík

Bzovík 299

962 41 Bzovík

Vodozádržné opatrenia v obci Bzovík

august

2019

7.

Štátne lesy TANAPu

Tatranská Lomnica 66

059 60

Vypracovanie PD-protipovodňová

ochrana lesa - drobných prekladaných

drevených hrádzok

december

2019

8.

Technická univerzita

vo Zvolene

T.G.Masaryka 24

960 53 Zvolen

Vodozádržné opatrenia na TU vo Zvolene,

vegetačná extenzívna strecha

Aula

december

2019